ĐộI Ngũ Nhân Sự

Đinh Thị Hồng Loan
CEO Công Ty Game Debet Betting Online

CEO hơn 3 năm kinh nghiệm trong chuyên môn, tại các tập đoàn game casino lớn trên thế giới

Nguyễn Phượng Hiền
SEO Manager

Nhân viên xuất sắc hơn 5 năm kinh nghiệm trong chuyên môn, tại Debet Hiền đã đạt được nhiều thành công trong các dự án SEO hàng đầu.

Phan Thị Thủy
Content Manager

Nhân viên xuất sắc hơn 3 năm kinh nghiệm trong chuyên môn, tại Debet Thủy đã đạt được nhiều thành công trong các dự án Content